Ən son modelavtomobillərin və istənilənalışı, satışı və barteri